โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

อ่านต่อ

กิจกรรมงานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการนักเรียน สภานักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนายเจนณรงค์ อินต๊ะริด

ขอแสดงความยินดีกับนายเจนณรงค์ อินต๊ะริดประธานนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ปีการศึกษา 2561ได้ร

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมได้รับ #รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

นักเรียนโครงงานคุณธรรมนักเรียน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ตัวแทนระดับคณะสงฆ์ภาค 17 เข้าร่วมค่ายพัฒนาโครง

อ่านต่อ