: เมนูหลัก

: ไฟล์ดาวน์โหลด
: ปฏิทินวิชาการ
: Facebook
 
พิธีราชสดุดีและเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมจัดพิธีถวายราชสดุดี และถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 และเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญและวิสามัญ(ทวิศึกษา) เพื่อเข้าประจำกองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีรองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือเนตรนารีสามัญ และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธี

ภาพกิจกรรม : https://www.facebook.com/smpkโดย : [ ผู้ดูแลระบบ | 03 ก.พ. 2564 ]

 
 
Statistics 31534 total views, 0 views today, Your IP: 34.237.124.210  

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Samoengpittayakom School
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@smpk.ac.th